Din ekonomi

För att ha koll på ekonomin är det viktigt att man förstår grunderna. Man behöver ha verktygen för att spara pengar och veta vart man kan placera sitt sparande. Det viktigaste av allt är att ha ett stabilt sparande, storleken på sparandet är individuell. Man har olika förutsättningar och också olika behov. För vissa är det lätt och för andra svårare, men alla kan spara något.

Det finns två typer av sparande som är de viktigaste. Det ena är att ha en slant för oförutsedda utgifter, en s.k. buffert, eller ett FU-konto som det också kallas. Därtill är pensionssparande också viktigt, det är ett tråkigt sparande nu men så skönt att ha senare. En vanlig variant är att spara i pensionsfonder, antingen via jobbet eller privat sparande. Tänk på att även om man har allmän pension är det viktigt med eget sparande. Framförallt för att vi inte vet hur den allmänna pensionen kommer se ut i framtiden.

Men först och främst bör man ha kunskaper om sina utgifter. Veta vad man lägger pengar på och inte betala mer än nödvändigt. Många väljer att köpa saker på faktura, men när du får en faktura vet du säkert vad den avser och vilka valmöjligheter du har för att betala den? Till att börja med ska vi därför snabbt gå igenom vilka uppgifter som ska finnas på en faktura. Man kan också vara uppmärksam på att företag kan välja att sälja sina fakturor till en annan aktör.

Vad betyder fakturan?

Människor får hem fakturor varje dag och företagare skickar ut fakturor på rullande band. Idag är det otroligt vanligt att man väljer just faktura som betalningsalternativ när man handlar och fördelarna är såklart många. Med en faktura har man möjlighet att göra ett inköp även om man inte har pengar för stunden och det är även enkelt att skapa en delbetalningsplan på ett större belopp. Företag använder sig med fördel av fakturor för att kunna få fler kunder, men även för att kunna erbjuda sina kunder olika betalningsmöjligheter som passar.

Vad betyder då allt som står på fakturan? I listan nedan har vi tagit upp de vanligaste fakturarelaterade orden och naturligtvis även förklaringar på dessa. Det är inte enbart viktigt för företagaren att förstå hur fakturan är uppbyggd, utan även för att kunna förmedla och informera kunder som är frågande.

Fakturauppgifter

  • Förfallodatum – Ett förfallodatum ska alltid stå skrivet på en faktura. Förfallodatumet beskriver vilket datum som företaget senast vill ha in sin betalning.
  • OCR-nummer – Vi är alla bekanta med de oändligt långa OCR-nummer som man ständigt är orolig över att skriva fel. OCR-nummer är dock väldigt nödvändigt för att betalningen ska hamna rätt. Enkelt förklarat kan man säga att det är ett referensnummer som är till hjälp för att identifiera en betalning.
  • Moms – Som företagare ska du alltid se till att nämna momssatsen och momsbeloppet på dina fakturor. När man köper varor eller tjänster privat så är momsen alltid inräknad. Företagare behöver dock se till att man själv lägger på denna mervärdesskatt.
  • Plusgiro/ Bankgiro – Ett plus- eller bankgiro används av företag som en typ av tredje part i samband med betalningar. Det är ingen skillnad på bankgiro eller plusgiro, utan handlar främst om vilken bank som man använder sig av t.ex. Nordea eller Handelsbanken. Fördelen med detta är att företaget inte behöver lämna ut privata uppgifter om sitt bankkonto eller vilken bank de använder sig av till kunden.

Att ha koll på sina fakturor och god uppfattning om sitt kassaflöde är väsentligt, i alla typer av verksamheter, särskilt små sådana. Det kan i annat fall bli nödvändigt att ta ett lån, vilket man generellt sett bör undvika. Men skulle så vara fallet är det faktiskt ännu viktigare att man har koll på sin ekonomi, cash flow och sina böcker i allmänhet, eftersom långivaren behöver få klarhet i på vilka grunder din verksamhet söker om lån.