Ekonomi som samboende

Att vara samboende, eller sambo som det kallas i vardagligt tal, kan vara fantastiskt men också innebära vissa komplikationer. Ordet samboende kan syfta till olika upplägg. Det kan vara allt från att två eller flera människor som bor i samma bostad men i övrigt lever helt skilda liv till två personer som har ett samboförhållande. När någon pratar om att de har en sambo syftar det oftast till en partner som personen bor med. Det är detta, att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, som innebär att vara sambos i lagens mening. Att vara sambo är dock i juridisk mening inte ett civiltillstånd i Sverige.

Oavsett om man är i ett partnerskap eller bara bor tillsammans bör man diskutera upplägg och ev. regler/överenskommelser innan man blir sambos. Det kan vara till stor nytta, det kan reducera problem och missförstånd senare.

När man skaffar en bostad tillsammans är det viktigt att se till att man har hemförsäkring. Vissa antar att den andre har hemförsäkring och sedan står de oförsäkrade. Det kan vara ett ödesdigert misstag. Dubbelkolla att ni har hemförsäkring och se över vad den täcker. Hemförsäkringen kan ofta komma till nytta även när man råkat ut för något utför hemmet, t.ex. på resa.

Sambo

För att man ska räknas som sambos, i lagens ögon, behöver båda parter ha bott tillsammans på adressen under en tid, inte allt för kort tid. Ett bevis på att man är sambos är gemensam folkbokföringsadress. Man behöver också leva i ett (heterosexuellt eller homosexuellt) parförhållande. Man ska också ha, eller sköta, ett gemensamt hushåll. Det innebär att man tillsammans löser hushållets ekonomi och sysslor, exakt hur man löst det kan dock skilja sig åt. Ingen av parterna får heller vara gift eller leva i ett registrerat partnerskap. Det kan låta som många regler, men det är sådant som de flesta par som bor tillsammans i Sverige uppfyller.

Ekonomi som samboende

Att flytta ihop

Vissa väljer att provbo tillsammans innan man flyttar ihop på riktigt. Detta kan vara en god idé då övergången kan gå lättare. Det är också betydligt lättare om man inser att man inte tycker om att bo tillsammans. Antingen om man väljer att fortsätta vara särbos, vissa funkar bättre som särbos, eller om man väljer att göra slut. Om man flyttar från separata boenden gör man sig ofta av med många saker, för att allt inte får plats i det gemensamma boendet. Detta kan leda till en del trassel om man strax efter bestämmer sig för att inte bo tillsammans.

Separation

Om man är sambos men vill separera behöver man göra en uppdelning av det gemensamma bohaget. Oftast har båda parter tagit med sig tillhörigheter in i förhållandet och det gemensamma boendet. Man har också oftast under förhållandets tid köpt saker, antingen tillsammans eller den ena av parterna. Utöver det kan man ha investerat i saker som är svåra att ta med vid en flytt, som en renovering för att höja standarden eller värdet på boendet. I vissa fall kan också gemensamma barn vara med i bilden.

Samboavtal

Man kan välja att skriva ett samboavtal för att lättare kunna reglera bostad och egendom om man separerar. Vissa tycker att det känns onödigt och oromantiskt men det kan vara väldigt bra att ha en dag. Väljer man att skriva samboavtal ska man registrera det hos Skatteverket. Se mer på deras hemsida Skatteverket.se.